Tuyển nhân viên Marketing

Tuyển nhân viên Marketing

Admin 28/10/2016

Tuyển dụng nhân viên marketing Thực hiện các nghiệp vụ marketing đến các đại lý, nhà phân phối có sẵn - Phát triển hệ thống mới - Thực hiện chính sách công ty đưa ra đến từng đại lý đạt được hiệu quả cao nhất - Cố vấn cho Ban giám đốc chiến lược tung ra sản phẩm mới - Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn