Tủ y tế -TU-YT

Còn hàng

Liên hệ

KT: W800xL400xH1600 Khung tủ làm bằng ống inox được thưng inox tấm 201 tủ có 2 cánh mở bên dưới và 2 cánh kính bên trên. (Loại 1: có bảng chống độc, Loại 2: không có bảng chống độc)

KT: W800xL400xH1600

Khung tủ làm bằng ống inox được thưng inox tấm 201

tủ có 2 cánh mở bên dưới và 2 cánh kính bên trên.

(Loại 1: có bảng chống độc, Loại 2: không có bảng chống độc)

Sản phẩm liên quan