Phản nằm vải bat -PN-BAT

Còn hàng

Liên hệ

Khung phản làm bằng nhựa định hình Phần nằm làm bằng vải bạt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng Phản có thể xếp gọn khi không nằm.  

Khung phản làm bằng nhựa định hình

Phần nằm làm bằng vải bạt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng

Phản có thể xếp gọn khi không nằm.

 

Sản phẩm liên quan