Những danh hiệu và chứng nhận đạt được của Công ty TNHH Bảo Lâm

-Nam 2004 : Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ngày 17/11/2004.

-Năm 2007 : Nhận chứng chỉ ISO 9001: 2000 do Bureau Veritas cho lĩnh vực sản xuất và cung cấp nội thất trường học, gia đình, văn phòng, bệnh viện cấp ngày 07/08/2007.

-Năm 2007 : Bản tiến nhận công bố tiêu chuẩn do chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho bàn ghế học sinh, tủ văn phòng, bàn ghế gia đình, giường sắt ngày 29/08/2007

-Năm 2007 : Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn cho bàn ghế học sinh, do phòng Thường Mại và Công Nghiệp Việt Nam cấp ngày 11/10/2007.

-Năm 2010: Nhận chứng chỉ ISO 9001:2008 do Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert cho lĩnh vực sản xuất và cung cấp nội thất Trường học, gia đình, văn phòng, bệnh viện cấp ngày 17/09/2010.

-Năm 2014 : Tiếp tục nhận chứng chỉ ISO 9001:2008 do Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert cho lĩnh vực sản xuất và cung cấp nội thất Trường học, gia đình, văn phòng, bệnh viện.

-Năm 2014 Ngoài những chứng chỉ ISO 9001:2008 và Huy chương vàng danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Ngày 3/11/2014 sản phẩm bàn ghế học sinh do Công ty TNHH Bảo Lâm sản xuất thêm một lần nữa được đánh giá là sản phẩm phù hợp theo thông tư 26 do viện tiêu chuẩn chất lượng việt Nam cấp.

Qua việc được một tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Công ty TNHH Bảo Lâm sẽ đem đến cho khách hàng sự tin tưởng sản phẩm của công ty phù hợp với các yêu cầu về chất lượng, an toàn của một tiêu chuẩn cụ thể. niềm tin này được đánh giá tổng thể của Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, bao gồm: Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, thử nghiệm mẫu điển hình và hoạt động đánh giá định kỳ.

TAGS :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: