Giường tầng -GT-04B

Còn hàng

Liên hệ

Vật liêu: khung gường làm bằng thép hộp vông  30, 25x50 sơn tĩnh điện giường có 2 bàn học cho học sinh, sinh viên sủ dụng

Vật liêu: khung gường làm bằng thép hộp vông  30, 25x50 sơn tĩnh điện

giường có 2 bàn học cho học sinh, sinh viên sủ dụng

Sản phẩm liên quan