Giá úp ly cốc

Còn hàng

Liên hệ

Vật liệu: Khung làm bằng ống inox 201 giá có 5 tầng úp ly cốc thuận tiện và hợp vệ sinh.

Vật liệu: Khung làm bằng ống inox 201

giá có 5 tầng úp ly cốc thuận tiện và hợp vệ sinh.

Sản phẩm liên quan