Giá sắt -GS -02

Còn hàng

Liên hệ

KT: W400xL1000xH2000 Khung làm bằng tôn thép dầy 2mm giá có 5 tầng 6 đợt bằng tôn dầy 0.5mm được liên kết với nhau bằng bulong.

KT: W400xL1000xH2000

Khung làm bằng tôn thép dầy 2mm

giá có 5 tầng 6 đợt bằng tôn dầy 0.5mm được liên kết với nhau bằng bulong.

Sản phẩm liên quan