Ghế y tế -GYT

Còn hàng

Liên hệ

Chân làm bằng ống inox, mặt đệm làm bằng inox tấm được ép định hình.

Chân làm bằng ống inox, mặt đệm làm bằng inox tấm được ép định hình.

Sản phẩm liên quan