Ghế hội trường -VMT08

Còn hàng

Liên hệ

KT: W420xL500xH1000 Vật liệu: Khung làm bằng ống thép vông 25x25, đệm tựa bằng gỗ melamine.

KT: W420xL500xH1000

Vật liệu: Khung làm bằng ống thép vông 25x25, đệm tựa bằng gỗ melamine.

Sản phẩm liên quan