Bàn hội trường gấp

Còn hàng

Liên hệ

KT: W500xL1200xH750 Vật liệu: Khung làm bằng ống thép vông 25x50,25x25, Mặt bàn gỗ melamine 25mm, yếm bàn gỗ melamine 18mm. Mặt bàn có thể gấp lại khi không sử dụng.

KT: W500xL1200xH750

Vật liệu: Khung làm bằng ống thép vông 25x50,25x25, Mặt bàn gỗ melamine 25mm, yếm bàn gỗ melamine 18mm.

Mặt bàn có thể gấp lại khi không sử dụng.

Sản phẩm liên quan